mobility_transparent_5
    Title: “ New Qualities - Better Results ”Place: Toros, ArmeniaDates: 20-27 October, 2015The Training Course is designed for Youth Workers and Youth Leaders who are directly working with groups of young people and want to develop their individual skills and create an international cooperation in youth work. International training course on conflict management in youth work aims at enabling the youth workers to demonstrate a more constructive and systematic approach when dealing with conflicts in youth work.The deadline for applications is October 7th, 2015, by 12:00. *Applicants should be at least 18 years old. Should you have additional questions, please contact Gayane Arakelyan at gayane.arakelyan@yic.am or call the YIC office...


mobility_transparent_5
    Անվանումը՝ “New Qualities - Better Results”Վայրը՝  Թորոս, Հայաստան  Օրերը՝ հոկտեմբերի 20-27,  2015Ծրագիրը նախատեսված է երիտասարդ առաջնորդների, երիտասարդական ոլորտի աշխատողների համար, ովքեր աշխատում են անմիջապես երիտասարդների հետ և  ցանկանում են զարգացնել իրենց կարողությունները անհատական երիտասարդական աշխատանքում և ստեղծել միջազգային համագործակցություն երիտասարդական` աշխատանքի ոլորտում: «Կոնֆլիկտների հաղթահարումը երիտասարդական աշխատանքում»թեմայով միջազգային դասընթացի նպատակն է երիտասարդական աշխատողներին տալ հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են երիտասարդական աշխատանքում կոնֆլիկտների հանգուցալուծման ժամանակ կառուցողական և համակարգված մոտեցում ցուցաբերելու համար: Ծրագրի աշխատանքային լեզուն անգլերենն է:&...


mobility_transparent_4
  Title: “Linking Bridges-Building Networks”Place: Gyumri-Vanadzor-Yerevan-Goris-Tatev, ArmeniaDates: October 6-13, 2015The project is targeted to EVS (European Voluntary Service) Coordinators, Mentors and Support people. The aim of the seminar is to foster cooperation between EVS Organizations in Europe aiming at increased quality and innovation in EVS through the exchange of good practices.The deadline for applications is September 20th, 2015, by 15:00.Should you have additional questions, please contact Rebecca Hovhannisyan at rebecca.hovhannisyan@yic.am or call the YIC office by the following phone numbers: 095 919197 or 0312 69497 (except Mondays and Sundays). *Applicants should be at least 18 years old.Participants from Armenia Moldova, Italy an...


mobility_transparent_4
  Անվանումը՝ “Linking Bridges-Building Networks”Վայրը՝ Գյումրի-Վանաձոր-Երևան-Գորիս-Տաթև, ՀայաստանՕրերը՝ Հոկտեմբերի 6-13, 2015Ծրագիրը նախատեսված է Եվրոպական կամավորական ծառայության ծրագրերի համակարգողների, մենթորների և ԵԿԾ կամավորներին աջակցող անձանց համար: Ծրագրի նպատակն է ԵԿԾ հյուրընկալող և ուղարկող կազմակերպությունների միջև խթանել համագործակցությունն ու գործընկերությունը՝ փորձի փոխանակման, ԵԿԾ ծրագրերի կառավարման որակի բարձրացման ու նորարության տարածման միջոցով:Ծրագրի աշխատանքային լեզուն անգլերենն է:Դիմելու վերջնաժամկետն է ս/թ սեպտեմբերի 20-ը՝ ժ. 15:00-ն:Հավելյալ հարցերի համար կարող եք դիմել Ռեբեկա Հովհաննիսյանին rebecca.hovhannisyan@yic.am էլ. հասցեով կամ զանգահարել ԵՆԿ ՀԿ գրասենյակ 095 919197 կամ 0312 69497 հեռախոսահամարներով (բացի երկուշաբթի և կի...


mobility_transparent_3
 *International Training Course in Lithuania*  Title: “1 on 1: Interpersonal relationship in youth work”Place: Daugirdiškės, LithuaniaDates: 13-22 December, 2015 The project is targeted to youth leaders/workers working directly with young people (especially with fewer opportunity youth), who wish to improve their competences in individual youth work and create partnerships in youth field on international level. The deadline for applications is September 8th, 2015, by 15:00. Should you have additional questions, please contact Valya Martirosyan at valya.martirosyan@yic.am or call the YIC office by the following phone numbers: 095 919197 or 0312 69497.  *Applicants should be at least 18 years old.A...


mobility_transparent_3
 Անվանումը՝ “1 on 1: Interpersonal relationship in youth work”Վայրը՝ Դաուգիրդիշկես, Լիտվա  Օրերը՝ դեկտեմբերի 13-22, 2015 Ծրագիրը նախատեսված է երիտասարդ առաջնորդների, երիտասարդական ոլորտի աշխատողների համար, ովքեր աշխատում են անմիջապես երիտասարդների հետ (հատկապես սահմանափակ հնարավորություններով) և ցանկանում են զարգացնել իրենց կարողությունները անհատական երիտասարդական աշխատանքում և ստեղծել միջազգային համագործակցություն երիտասարդական աշխատանքի ոլորտում:  Ծրագրի աշխատանքային լեզուն անգլերենն է: Դիմելու վերջնաժամկետն է ս/թ սեպտեմբերի 8-ը, ժ. 15:00-ն: Հավելյալ հարցերի համար կարող եք  դիմել Վալյա Մարտիրոսյանին valya.martirosyan@yic.am էլ. հասցեով կամ զանգահարել ԵՆԿ ՀԿ գրասենյակ 095 919197 կամ 0312 69497 հեռախո...


mobility_transparent_1_0
    Title: “Sound of Music”Place: Savigno, Bologna, ItalyDates: October 12-23, 2015 The general idea of the project is to offer its participants the opportunity to live an international experience, capable of boosting the participants’ active citizenship and intercultural dialogue. Starting from their common passion for music, the project aims to help empower its participants by introducing them to a non-formal training path thought out to favour their personal and professional development. The activities will lead to a reflection on life in rural and disadvantaged urban areas, facilitating debate and personal expression in relation to the difficulties and worries of youth with the same background. Finally, participants ...


mobility_transparent_1_0
    Անվանումը՝ “Sound of Music”Վայրը՝ Սավինիո, Բոլոնիա, Իտալիա Օրերը՝ հոկտեմբերի 12-23, 2015 Ծրագրի նպատակն է՝ մասնակիցներին ընձեռել միջազգային փորձառության հնարավորություն, ինչը կարող  է խթանել մասնակիցների քաղաքացիական ակտիվությունն և միջմշակութային երկխոսությունը:  Երաժշտությունից բացի՝ ծրագրի ընթացքում վեր կհանվեն գյուղական կամ սահմանափակ հնարավորություններով քաղաքային երիտասարդների հիմնախնդիրները և կստեղծվի ընդհանուր  քննարկումների հարթակ: Իսկ ծրագրի ավարտին մասնակիցները կստեղծագործեն նոր երգ, որի նպատակը կլինի միջմշակութային  երկխոսության խթանումը, գյուղական կամ սահմանափակ հնարավորություններով քաղաքային երիտասարդների զարգացումը:  Ծրագրի աշխատանքային լեզուն անգլերենն է: Դիմելու...


   Title: “YOUR TURN – Games in Non-Formal Learning ”Place: Kobuleti, GeorgiaDates: September 26-October 04, 2015The general idea of this project is to bring together people that do youth work with younger youngsters (12-16 y.o.) to share experiences and develop competencies on using GAMES in non-formal settings not only as an element of fun, but as an effective learning opportunity for youth.The working language of the training is English. The deadline for applications is August 10th, 2015, by 15:00.  Should you have additional questions, please contact Valya Martirosyan at valya.martirosyan@yic.am.  *Applicants should be at least 18 years old. Apply for the projectTo download the infopack click here:&nbs...


mobility_transparent_2
   Անվանումը՝ “YOUR TURN – Games in Non-Formal Learning”Վայրը՝ Քոբուլեթի, ՎրաստանՕրերը՝ սեպտեմբերի 26-հոկտեմբերի 4, 2015Ծրագրի ընդհանուր գաղափարն է համախմբել երիտասարդական ոլորտի աշխատողների, ովքեր հատկապես աշխատում են պատանիների հետ (12-16 տարեկան) և կիսվել փորձով, զարգացնել ոչ ֆորմալ կրթության խաղեր, որոնք կարելի է օգտագործել ոչ միայն զվարճանքի, այլ նոր բաներ սովորելու համար:Ծրագրի աշխատանքային լեզուն անգլերենն է: Դիմելու վերջնաժամկետն է ս/թ օգոստոսի 10-ը, ժ. 15:00-ն:Հավելյալ հարցերի համար կարող եք  դիմել Վալյա Մարտիրոսյանին valya.martirosyan@yic.am էլ.  հասցեով: *Մասնակիցները պետք է լինեն առնվազն 18 տարեկան:Դիմել ծրագրինԾրագրի տեղեկատուն կարող եք ներբեռնել այստեղից՝  ...