Ակումբներ

ակումբներ-cover photo

ԵՆԿ ՀԿ գործունեության ուղղություններից է նպաստել երիտասարդների լեզվական, հաղորդակցման հմտությունների և բիզնես կարողությունների զարգացմանը՝ երիտասարդների համար լեզվի, մշակութային և ձեռներեցության ակումբների կազմակերպման միջոցով:

Այժմ ԵՆԿ ՀԿ-ում գործում են հետևյալ ակումբները՝